Bon na laptop także dla nauczycieli przedszkoli. Poprawki Senatu do ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych

Senat rozszerzył grupę nauczycieli uprawnionych do otrzymania bonu na laptop o wartości 2,5 tys. zł. Zgodnie z poprawką przyjętą przez senatorów programem mają zostać objęci także nauczyciele publicznych i niepublicznych przedszkoli. Wcześniej zostali oni pominięci w ustawie o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (uchwalonej przez Sejm 26 maja br.). Ustawa dotyczy przekazania laptopów … Czytaj dalej Bon na laptop także dla nauczycieli przedszkoli. Poprawki Senatu do ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych