Bon na laptop także dla nauczycieli przedszkoli. Poprawki Senatu do ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych

Senat rozszerzył grupę nauczycieli uprawnionych do otrzymania bonu na laptop o wartości 2,5 tys. zł. Zgodnie z poprawką przyjętą przez senatorów programem mają zostać objęci także nauczyciele publicznych i niepublicznych przedszkoli. Wcześniej zostali oni pominięci w ustawie o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (uchwalonej przez Sejm 26 maja br.). Ustawa dotyczy przekazania laptopów uczniom klas IV szkół podstawowych, a nauczycielom – bonu na zakup laptopa (w przypadku wyboru sprzętu droższego niż 2,5 tys. zł nauczyciel pokryje różnicę ze środków własnych).

Do jej ustawy Senat wprowadził 22 czerwca br. 24 poprawki. Kolejna istotna stanowi, że bon będzie przysługiwać osobom pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września br., a nie jak uchwalił Sejm – 4 września br. W ten sposób ze wsparcia nie będą wykluczone osoby, które podejmą pracę nauczyciela już po rozpoczęciu zajęć, które startują właśnie 4 września (dyrektorzy jeszcze w kolejnych tygodniach szukają chętnych do objęcia wakatów).

Nr 23-24/7-14 czerwca 2023

Senatorowie oprócz tego zaostrzyli kryteria, które będą blokują firmom pozbywanie się starego sprzętu, zalegającego w magazynach. Sprzęt oferowany w programie nie będzie mógł być wyprodukowany wcześniej niż dziewięć miesięcy od dnia sprzedaży (według sejmowej wersji – 12 miesięcy od dnia sprzedaży).

Oprócz tego przedsiębiorcę, który dokonał sprzedaży laptopów lub laptopów przeglądarkowych, za które płatność została dokonana bonem, zobowiązano do podania we wniosku rozliczeniowym jednostkowej ceny netto laptopa, wartości podatku i całkowitej ceny zakupu tego laptopa (laptopa przeglądarkowego). Pozostałe zmiany mają charakter legislacyjny. Ostatecznie za przyjęciem całej ustawy wraz z poprawkami głosowało 94 senatorów (wszyscy obecni podczas głosowania). W sprawie  proponowanych rozwiązań zapanowała więc ponadpartyjna zgoda.

Teraz ustawa wróci do Sejmu, który rozpatrzy poprawki Senatu i zdecyduje o ostatecznym kształcie przepisów.

(DK)

Szczegółowe informacje ws. procedowania ustawy w Senacie:

https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1526.html