Burza wokół oświadczenia CKE. Dlaczego dyrektor Smolik „odciął” się od egzaminatorów?

Dyrektor CKE Marcin Smolik wydał specjalne oświadczenie, w którym uznał za stosowne wyjaśnić, że nie istnieje w porządku prawnym systemu oświaty stanowisko lub funkcja określana jako „egzaminator CKE”. „Przepisy oświatowe mówią o >>egzaminatorze<< i >>ewidencji egzaminatorów<<. Sformułowanie >>egzaminator CKE<< jest w sposób oczywisty nieprawdziwe” – oświadczył i wprawił tym samym w konsternację samych egzaminatorów. „Niech … Czytaj dalej Burza wokół oświadczenia CKE. Dlaczego dyrektor Smolik „odciął” się od egzaminatorów?