CBOS o młodzieży szkolnej. Więcej stresu, uzależnienie od internetu, rozbrat z religią

Mniej młodzieży na lekcjach religii, więcej uzależnionych od internetu, sporo stresu i cyberprzemocy – taki obraz uczniów wyłania się z badania CBOS dotyczącego młodzieży.