CBOS o młodzieży szkolnej. Więcej stresu, uzależnienie od internetu, rozbrat z religią

Mniej młodzieży na lekcjach religii, więcej uzależnionych od internetu, sporo stresu i cyberprzemocy – taki obraz uczniów wyłania się z badania CBOS dotyczącego młodzieży.

Ośrodek udostępnił na swojej stronie internetowej wyniki badania „Młodzież 2018”, które Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Projekt jest prowadzony od 2003 r. Wzięli w nim udział uczniowie w wieku 18-19 lat.

Co wynika z badania? Niemal co trzeci uczeń twierdzi, że czuje się w szkole zestresowany. Dwa lata temu skarżyło się na to tylko 20 proc. ankietowanych. Młodzi ludzie ze stresem radzą sobie zażywaniem środków uspokajających i nasennych.

W ciągu 2018 roku wsparło się nimi 14 proc. ankietowanych. To w porównaniu do 2016 r. wzrost o 5 punktów procentowych.

Jednym z powodów narastającego stresu może być przemoc szkolna. Aż 41 proc. uczniów deklaruje, że jej doświadczyło. To o 4 punkty procentowe więcej w stosunku do 2016 r.

Lepiej natomiast układają się relacje na linii nauczyciel-uczeń. Aż 63 proc. ankietowanych zadeklarowało, że ani razu nie weszło w konflikty z nauczycielami. Przybywa też nauczycieli, którzy są dla uczniów autorytetami.

Aż 61 proc. nastolatków jest stale online. Przeciętnie każdy z nich spędza na działaniach w internecie cztery godziny i 20 minut. Co dwudziesty ankietowany jest już uzależniony od internetu, co czwarty zdradza symptomy uzależnienia.

Przy okazji rośnie zjawisko cyberprzemocy wobec nauczycieli. Aż 34 proc. ankietowanych przyznało, że uczniowie z jego szkoły „raz lub kilka razy” zamieścili nagranie lub zdjęcie ośmieszające nauczyciela.

Z kolei mniej jest uczniów, którzy skłaniają się do praktyk religijnych. 63 proc. badanych mówi o sobie, że są osobami wierzącymi. Liczba takich osób w ciągu dekady spadła o 18 punktów procentowych.

W konsekwencji maleje liczba osób uczęszczających na lekcje religii. Obecnie jest to 70 proc. Dziesięć lat temu na religie chodziło 91 proc. uczniów. Im większe miasto, tym więcej osób rezygnuje z lekcji religii. W największych chodzi na nie 56 proc. ankietowanych. Na wsiach odsetek ten wynosi 78 proc.

(JK, GN)

Źródło: CBOS

Wybrane wyniki badania znajdują się tutaj.