Czarnek będzie miał medal

„Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” – taką nazwę ma nosić medal, który minister edukacji będzie wręczał wybranym przez siebie naukowcom oraz osobom zasłużonym dla nauki. Koszt przedsięwzięcia to 40 tys. zł rocznie