Czarnek będzie miał swój „fundusz”. Sejm odrzucił uchwałę Senatu

Sejm odrzucił w czwartek wieczorem uchwałę Senatu o odrzuceniu nowelizacji ustawy o systemie oświaty i o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z nowelą minister edukacji i nauki będzie miał prawo ustanawiać programy i przedsięwzięcia finansowane ze środków na oświatę i wychowanie.