Czarnek będzie miał swój „fundusz”. Sejm odrzucił uchwałę Senatu

Sejm odrzucił w czwartek wieczorem uchwałę Senatu o odrzuceniu nowelizacji ustawy o systemie oświaty i o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z nowelą minister edukacji i nauki będzie miał prawo ustanawiać programy i przedsięwzięcia finansowane ze środków na oświatę i wychowanie.

Za odrzuceniem uchwały Senatu głosowało 241 posłów, 188 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Głosowało 430 posłów. Wcześniej sejmowa komisja edukacji rekomendowała odrzucenie uchwały Senatu choć w głosowaniu był remis 15:15. Zdecydowała wykładania Biura Legislacyjnego Sejmu.

Przypomnijmy, że Senat przyjmując uchwałę o odrzuceniu w całości ustawy Sejmu argumentował, że ustawa nie przewiduje możliwości odwoływania się od decyzji ministra edukacji. Zwracał też uwagę na brak konsultacji podczas prac nad ustawą; samorządowcy protestowali przeciwko trybowi, mechanizmowi wprowadzania tej ustawy.

„W ocenie Senatu przyjęte rozwiązanie budzi wątpliwości z punktu widzenia jawności i transparentności ewentualnych działań podejmowanych przez ministra. Rozwiązanie to nie wskazuje bowiem, na jakie cele będą mogły być przeznaczane środki  finansowe. W konsekwencji obawy Senatu budzi to, że przedmiotowa ustawa przyznaje ministrowi prawo do jednoosobowego decydowania o przeznaczaniu środków finansowych na oświatę i wychowanie w ramach ustanowionych przez tego ministra programów i przedsięwzięć. W związku z tym zachodzi obawa o możliwość uznaniowego przyznawania funduszy w ramach ustanowionego programu” – czytamy m.in. w uchwale Senatu.

Pełne stanowisko Senatu znajduje się tutaj.

Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP od początku procedowania nad nowelizacją wskazywał, że tej ustawy w ogóle nie powinno być, ponieważ prawo oświatowe przyznaje uprawnienia ustanawiania programów i przedsięwzięć w oświacie  Radzie Ministrów. Tam też określono szczegółowo wszystkie zasady z tym związane, włącznie z trybem odwoławczym.

Sejm większością głosów zdecydował jednak po myśli PiS i MEiN. „Dziękuję koleżankom i kolegom posłom za uchwalenie ustawy, która pozwala Ministerstwu Edukacji i Nauki na tworzenie programów ministra w obszarze edukacji. W nowym roku szkolnym zaproponujemy atrakcyjną formę edukacji dla uczniów– wyjazdy do miejsc pamięci, ośrodków kultury i nauki oraz muzeów” – napisał na Twitterze Czarnek.

Odrzucenie przez Sejm uchwały Senatu o odrzuceniu noweli oznacza, że trafi ona teraz do prezydenta.

(JK, GN)

Senat odrzucił projekt ustawy PiS o „funduszu” Czarnka. Apelował o to ZNP