Senat odrzucił projekt ustawy PiS o „funduszu” Czarnka. Apelował o to ZNP

Senat odrzucił nowelizację ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która nadaje ministrowi Czarnkowi specjalne uprawnienia. 50 senatorów głosowało za odrzuceniem ustawy, 48 było przeciwko jej odrzuceniu, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Senat wskazał, że ustawa nie przewiduje możliwości odwoływania się od decyzji ministra edukacji. Zwrócił też uwagę na brak konsultacji podczas prac nad ustawą; samorządowcy protestowali przeciwko trybowi, mechanizmowi wprowadzania tej ustawy.

Przypomnijmy, że wcześniej senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu opowiedziała się za odrzuceniem  ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu przygotowanego przez posłów PiS. ZNP za pośrednictwem senatorów – zaproponował poprawkę odrzucającą w całości ustawę i zyskała ona akceptację.

Jak podkreślał Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP tej ustawy w ogóle nie powinno być, ponieważ prawo oświatowe przyznaje uprawnienia ustanawiania programów i przedsięwzięć w oświacie  Radzie Ministrów. Tam też określono szczegółowo wszystkie zasady z tym związane, włącznie z trybem odwoławczym.

Podczas debaty na posiedzeniu plenarnym senatorowie opozycji bardzo krytycznie oceniali nowelizację. Bronił jej wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki, który mówił, że ustawa będzie miała pozytywny wpływ na system oświaty. Według niego, dzięki noweli w tym roku 7-10 mln zł trafi do szkół, co pozwoli odciążyć samorządy.

Leszek Czarnobaj (KO) wskazał, że gdy 7-10 mln zł, które w tym roku mają być w gestii ministra edukacji i nauki zostanie podzielone pomiędzy około 3 tys. jednostek samorządu terytorialnego, to na jedną wypadnie 3 tys. zł. „Faktycznie zrealizujecie kupę fajnych programów. I wiecie jak się skończy? Dostanie paru, których już sobie upatrzyliście” – zaznaczył.

Teraz ustawa wróci do Sejmu.

(JK, GN)

Rzymkowski skarżył się w TVP Info, że ZNP „zablokował” ustawę MEiN. K. Baszczyński: „ZNP powiedziało dość prezentów dla >>swoich<<"

 

Senacka komisja nauki i edukacji za odrzuceniem ustawy, która daje Czarnkowi specjalne uprawnienia. Wnosił o to ZNP