Czarnek chce wrócić do rozmów o wynagrodzeniach i pensum. Coś się zmieniło w propozycjach MEiN?

Według ministra edukacji Przemysława Czarnka, “nauczyciele muszą zostać zdebiurokratyzowani” i więcej pracować z uczniem. W ślad za tym mają pójść podwyżki. O szczegółach nie chciał jednak mówić.