Czarnek pokazał „pakiet wolnościowy” dla uczelni. Propagowanie np. faszyzmu czy terroryzmu będzie dopuszczalne?

Uczelnie wyższe nie będą mogły pociągać swoich pracowników do odpowiedzialności za głoszenie „przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych”, nawet jeśli przekonania te okażą się sprzeczne z wiedzą naukową, prawem lub zdrowym rozsądkiem. Tak chce minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.