Czarnek popędza samorządy ws. wypłaty nauczycielskich wynagrodzeń. Tymczasem sam zwlekał z podpisaniem rozporządzenia płacowego 3 tygodnie

Minister edukacji Przemysław Czarnek na samorządy próbuje przerzucić odpowiedzialność za opóźnione wypłaty nauczycielskich podwyżek z wyrównaniem od 1 stycznia 2023 r. W rzeczywistości opóźnienie wynika przede wszystkim z 3-tygodniowej zwłoki z podpisaniem przez szefa MEiN tzw. rozporządzenia płacowego. Dlatego ZNP zarzucił wczoraj ministrowi edukacji, że niepotrzebnie zwlekał z podpisaniem kluczowego dla nauczycieli rozporządzenia