„Decyzja ma na celu dobro dzieci”. Komentarze po wycofaniu książki o „Harrym Potterze” z listy lektur w szkole na Śląsku

„Moje stanowisko jest zawarte w odpowiedzi na petycję” – przekazała Głosowi Katarzyna Adamik, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisowie (gmina Herby na Śląsku). Odmówiła jednocześnie rozmowy na temat tła decyzji podjętej przez tamtejsze grono pedagogiczne w sprawie rezygnacji z omawiania książki o „Harrym Potterze” na lekcjach języka polskiego.