Dr Aneta Afelt: Mam wrażenie, że działania w Polsce są proponowane ad hoc. Brakuje strategii wyprzedzającej

Mam wrażenie, że działania w Polsce są proponowane ad hoc. Brakuje strategii wyprzedzającej, a w ślad za restrykcjami nie podążają wytyczne, które byłyby jasne i precyzyjne dla każdego sektora w obszarze publicznym. Niezbędne jest zarządzanie systemowe w czasie pandemii.