Dr Paweł Grzesiowski: Otwieranie szkół bez zaszczepienia nauczycieli jest ryzykowne

Moje wątpliwości budzi cały cykl przygotowań do uruchomienia edukacji stacjonarnej, bo ja tutaj żadnej strategii nie widzę ani żadnego konkretnego planu. Ogłoszono tylko otwarcie szkół dla klas I-III w całym kraju równocześnie, nie uwzględniając chociażby różnic w zachorowalności w różnych powiatach.