Katarzyna Topolewska: Jeżeli nauczyciele są w dobrej kondycji psychofizycznej, to dużo łatwiej jest im pracować z uczniami