Gmina dowolnie zmienia arkusz, tnie godziny nauczycielom? Uwaga, to niezgodne z prawem! Jest opinia ZNP w tej sprawie

Organy prowadzące nie mają prawa dowolnie zmieniać arkuszy organizacji i ograniczać w ten sposób nauczycielom wymiar czasu pracy, a tym samym – wynagrodzenie. ZNP przygotował opinię prawną w sprawie wytycznych organów prowadzących dotyczących zmian w arkuszach organizacyjnych i przydziału godzin ponadwymiarowych.