Ile wyniesie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od 1 września? MEN pokazało stawki

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie od 1 września br. o 6 proc. – tak zakłada projekt rozporządzenia MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Część nauczycieli otrzyma wynagrodzenie zasadnicze na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę