Ile wyniesie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od 1 września? MEN pokazało stawki

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie od 1 września br. o 6 proc. – tak zakłada projekt rozporządzenia MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Część nauczycieli otrzyma wynagrodzenie zasadnicze na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę

Ministerstwo edukacji przekazało dziś do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

„W związku ze wzrostem od 1 września 2020 r. o 6 proc. kwoty bazowej dla nauczycieli, wzrośnie również wynagrodzenie średnie, którego jednym z elementów jest wynagrodzenie zasadnicze. Po podwyżce kwota bazowa wyniesie 3 537,80 zł. W ślad za wzrostem kwoty bazowej, w projekcie rozporządzenia proponuje się zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli również o 6 proc.” – czytamy w komunikacie MEN.

Zgodnie z projektem, minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym od 1 września 2020 r. wyniosą (wszystkie kwoty BRUTTO):
nauczyciel stażysta – 2 949 zł (o 167 zł więcej niż obecnie)
nauczyciel kontraktowy – 3 034 zł (o 172 zł więcej)
nauczyciel mianowany – 3 445 zł (o 195 zł więcej)
nauczyciel dyplomowany – 4 046 zł (o 229 zł więcej)

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z tytułem zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym wyniosą:
nauczyciel stażysta – 2 818 zł (o 201 zł więcej)
nauczyciel kontraktowy – 2 823 zł (o 160 zł więcej)
nauczyciel mianowany – 3 002 zł (o 170 zł więcej)
nauczyciel dyplomowany – 3 523 zł (o 199 zł więcej)

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałym wykształceniem, wyniosą:
nauczyciel stażysta – 2 800 zł (o 200 zł więcej)
nauczyciel kontraktowy – 2 818 zł (o 201 zł więcej)
nauczyciel mianowany – 2 841 zł (o 203 zł więcej
nauczyciel dyplomowany – 3 079 zł (o 174 zł więcej)

Warto zauważyć, że w niektórych grupach wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o więcej niż 6 proc. Chodzi o stażystów z drugiej grupy, stażystów z trzeciej, kontraktowych z trzeciej i mianowanych z trzeciej – w tych przypadkach MEN przewidziało podwyżki w wysokości 7,7 proc.

Należy też zwrócić uwagę na niepokojącą tendencję do zmniejszania się różnic między stawkami wynagrodzenia nauczycieli na tym samym stopniu awansu w różnych grupach. Dla przykładu, różnica między wynagrodzeniem stażysty z dyplomem magistra i przygotowaniem pedagogicznym (I grupa), a wynagrodzeniem stażysty z tytułem licencjata i bez przygotowania pedagogicznego (III grupa), wyniesie zaledwie 149 zł brutto. To niewiele jak na dodatkowe dwa lata studiów i wysiłek włożony w zdobycie przygotowania pedagogicznego.

Przypomnijmy, od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 2 800 zł, czyli aż o 7,7 proc. w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w tym roku (tj. 2 600 zł). To oznacza, że proponowane przez MEN stawki wynagrodzenia zasadniczego w przypadku kilku grup nauczycieli będą albo na poziomie pensji minimalnej albo niewiele ponad ten poziom.

„Na wynagrodzenie średnie nauczyciela składa się gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze oraz inne składniki wynagrodzenia wskazane w ustawie – Karta Nauczyciela. Wzrost wynagrodzenia średniego nauczycieli oznacza zatem także wzrost wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków od niego zależnych” – czytamy w komunikacie MEN.

Jak zapewnia ministerstwo edukacji, środki na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń średnich nauczycieli od 1 września 2020 r. zostały uwzględnione w dochodach jednostek samorządu terytorialnego m.in. subwencji oświatowej na 2020 r. i już od stycznia są przekazywane sukcesywnie samorządom.

Inną opinię w tej sprawie prezentują samorządy wskazując, że subwencja oświatowa jest zbyt niska i nie wystarczy na wypłatę wrześniowych podwyżek.

Podwyżki zostaną wypłacone najpóźniej do 30 września (z wyrównaniem od 1 września).

Więcej na ten temat – w następnym numerze „Głosu”.

(PS, GN)