Aktualności CKEegzamin maturalnyegzamin ósmoklasistyegzaminatorzyMATURAWYNAGRODZENIE Nowe stawki dla egzaminatorów za e-ocenianie

Ministerstwo edukacji zaproponowało nowe stawki wynagrodzenia dla egzaminatorów. Zmiany są konsekwencją wdrożenia od przyszłego roku e-oceniania w przypadku części egzaminów.

Aktualności gospodarkaGUSNAUCZYCIELEWYNAGRODZENIE Przeciętne wynagrodzenie poszło w górę. Ile zarobisz poza oświatą?

7485,12 zł brutto - tyle wyniosło w lipcu 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Dla porównania, wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego…

Aktualności minimalne wynagrodzenieNAUCZYCIELEpłaceWYNAGRODZENIE Wynagrodzenie minimalne ostro w górę. Rząd opublikował projekt rozporządzenia

4242 od stycznia i 4300 od lipca - tyle mają wynosić w 2024 r. stawki wynagrodzenia minimalnego za pracę. Rząd przedstawił projekt…

Aktualności MRiPSWYNAGRODZENIEWYNAGRODZENIE MINIMALNE W 2024 r. wynagrodzenie minimalne przeskoczy zarobki nauczycieli?

Wynagrodzenie minimalne za pracę wyniesie w przyszłym roku 4300 zł - tak przewiduje projekt rozporządzenia opublikowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.…

Aktualności młodocianimłodzi pracownicySZKOLNICTWO BRANŻOWEWYNAGRODZENIE Młodzi, uczący się zawodu zarobią więcej

Od nowego roku szkolnego wynagrodzenie młodocianych w okresie nauki zawodu wzrośnie o ok. 50 proc. - tak zakłada przygotowywany przez rząd projekt…

Aktualności GUSPODWYŻKIWYNAGRODZENIAWYNAGRODZENIE GUS o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce. Pensje w oświacie daleko w tyle

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2023 r. wyniosło 7508,23 zł - poinformował Główny Urząd…

Aktualności dziennik ustawMEINNAUCZYCIELEWYNAGRODZENIEWYNAGRODZENIE ZASADNICZE Rozporządzenie płacowe opublikowane w “Dzienniku Ustaw”

Rozporządzenie płacowe z nowymi stawkami wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zostało opublikowane w "Dzienniku Ustaw". Dokument ten jest podstawą prawną do wypłacenia nauczycielom obiecanych…

Aktualności INICJATYWAMEINNAUCZYCIELENAUCZYCIELE AKADEMICCYWYNAGRODZENIEZNP Przez opieszałość Przemysława Czarnka nauczyciele otrzymają podwyżkę miesiąc później. ZNP walczy o 20 proc. wzrost płac

Choć prezydent podpisał ustawę budżetową na początku lutego, to minister edukacji Przemysław Czarnek zwlekał 3 tygodnie z podpisaniem tzw. rozporządzenia płacowego. W…

Aktualności MEINNAUCZYCIELErozporządzenieWYNAGRODZENIEZNP Rozporządzenie płacowe podpisane, a w nim podwyżka 266-326 zł. MEiN z zachwytem: “rekordowe”, “gigantyczne”

Minister edukacji Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, czyli tzw. rozporządzenie płacowe. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie zaledwie od…

Aktualności arkuszCKEEGZAMINegzamin dojrzałościegzaminatorzyMATURAWYNAGRODZENIE Matura 2023. Podwyżki dla egzaminatorów z języka polskiego i języka obcego

Nie prawie 39 zł, ale ponad 48 zł brutto otrzyma polonista za sprawdzenie arkusza z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.…