W 2024 r. wynagrodzenie minimalne przeskoczy zarobki nauczycieli?

Wynagrodzenie minimalne za pracę wyniesie w przyszłym roku 4300 zł – tak przewiduje projekt rozporządzenia opublikowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. To oznacza, że wynagrodzenie wypłacane osobom o najniższych kwalifikacjach będzie wyższe od obecnego wynagrodzenia nauczyciela początkującego i mianowanego oraz niewiele niższe od tego, na co może liczyć nauczyciel dyplomowany.

MRiPS opublikowało wstępny projekt Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

„Ustalone przez Radę Ministrów na 2024 r. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej nie mogą być niższe od kwoty zaproponowanej Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji” – podkreślił resort rodziny.

Ponieważ rządowe prognozy pokazują, że przyszłoroczna inflacja przekroczy pułap 5 proc., to zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie to wzrośnie w przyszłym roku dwukrotnie – 1 stycznia i 1 lipca 2024 r.

Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw w górę prawie o 12 proc. GUS pokazał najnowsze dane

Minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie więc:
* od 1 stycznia 2024 r. – 4242 zł
* od 1 lipca 2024 r. – 4300 zł

Obecnie wynagrodzenie minimalne wynosi 3600 zł.

„Przy ww. wysokościach minimalnego wynagrodzenia za pracę, (tj. 4242 zł oraz 4300 zł), kwoty minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., obliczone według reguł określonych w ustawie, powinny wynosić od 1 stycznia 2024 r. – 27,70 zł, a od 1 lipca 2024 r. – 28,10 zł.” – poinformowało ministerstwo rodziny.

Czarnek żongluje procentami. „Wynagrodzenia nauczycieli wzrosły od 47 do 76 proc.”. Prezes ZNP: „Ale pan jest zadowolony z …wykresów”

Jeżeli w tym czasie stawki, jakie otrzymują nauczyciele, nie zmienią się, to już od od stycznia przyszłego roku wynagrodzenie zasadnicze początkującego i mianowanego znajdzie się na niższym poziomie niż wynagrodzenie wypłacane osobom o najniższych kwalifikacjach. Przypomnijmy, wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego wynosi od 1 stycznia br. 3690 zł, mianowanego – 3890 zł, a dyplomowanego – 4550 zł.

Obecne zarobki nauczycieli w stosunku do płacy minimalnej biją po oczach

Od lipca 2024 r. wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego zaś niemal zrówna się z minimalnym wynagrodzeniem za pracę.

Podczas obrad Rady Dialogu Społecznego rząd zaproponował związkom zawodowym podwyżkę w 2024 r. dla wszystkich pracowników sfery budżetowej (w tym nauczycieli) w wysokości 6,6 proc. Gdyby o taki wskaźnik wzrosło wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, to wówczas wyniosłoby ono w przypadku:

nauczyciela początkującego – 3933 zł
nauczyciela mianowanego – 4146 zł
nauczyciela dyplomowanego – 4850 zł

Jak widać, proponowana przez rząd podwyżka sprawiłaby, że wynagrodzenie nauczycieli początkujących i mianowanych nadal byłoby niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Związek Nauczycielstwa Polskiego – przy współpracy posłów opozycji – złożył w marcu br. w Sejmie projekt ustawy zakładającej zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli o 20 proc. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek schowała jednak projekt w sejmowej zamrażarce. Do dziś dokument ten nie otrzymał nawet numeru druku i nie został skierowany do pierwszego czytania.

Prezes ZNP zaprasza na pikietę 1 września. „Wspólnie zaprotestujemy przeciwko dewastowaniu oświaty” (video)

(PS, GN)