Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw w górę prawie o 12 proc. GUS pokazał najnowsze dane

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 r. wyniosło 7333,73 zł i w ciągu roku wzrosło o prawie 12 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego to obecnie 4550 zł brutto.

Według opublikowanego dziś komunikatu GUS, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw rosło w ostatnich miesiącach dynamicznie – o 11,9 proc. rok do roku. Dane te dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników.

W czasie, gdy wynagrodzenia w gospodarce rosną, płace w szkole praktycznie zatrzymały się w miejscu. Przypomnijmy, wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego wynosi od 1 stycznia br. 3690 zł, mianowanego – 3890 zł, a dyplomowanego – 4550 zł.

Rozporządzenie płacowe opublikowane w “Dzienniku Ustaw”

Stawki te nijak mają się do zarobków innych grup zawodowych. Zbliżone są natomiast do minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od lipca wynosi już 3600 zł.

Emerytury, renty i świadczenia kompensacyjne pójdą w 2024 r. w górę. Na jak wysoką waloryzację zdecydował się rząd?

Najnowsze dane GUS ocenił Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP:

Aby zrekompensować nauczycielom szalejącą drożyznę ZNP – przy pomocy klubów opozycyjnych – złożył pod koniec marca br. w Sejmie projekt nowelizacji Karty Nauczyciela zakładający od lipca br. wzrost o 20 proc. zapisanych w ustawie wskaźników określających wysokość wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Zgodnie z projektem, średnie wynagrodzenie wynosiłoby w przypadku:
* nauczyciela początkującego – 5733,43 zł, tj. o 955,57 zł więcej od stawek ministerialnych
* nauczyciela mianowanego – 6848,26 zł, tj. o 1114,83 zł więcej
* nauczyciela dyplomowanego – 8759,41 zł, tj. o 1433,36 zł więcej

Wynagrodzenie nauczycieli w górę o 20 proc. Opozycja wspólnie poparła projekt ZNP (aktualizacja)

Natomiast wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli mogłoby wynieść w przypadku:
* nauczyciela początkującego – 4414 zł, czyli o 724 zł więcej niż w rozporządzeniu płacowym
* nauczyciela mianowanego – 4656 zł, czyli o 766 zł więcej niż w rozporządzeniu płacowym
* nauczyciela dyplomowanego – 5430 zł, czyli o 880 zł więcej niż w rozporządzeniu płacowym.

Ankieta Głosu. Zapraszamy do udziału w głosowaniu!

Nauczycielu, jak często myślisz o odejściu ze szkoły i zmianie zawodu?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

W listopadzie 2021 r. ZNP skierował do Sejmu obywatelską inicjatywą ustawodawczą „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”. Związek chce systemowo rozwiązać problem podwyżek w oświacie. Zapisany w ustawie mechanizm zagwarantuje, że wynagrodzenia nauczycieli pracujących w przedszkolach, szkołach i placówkach w całym kraju będą powiązane z przeciętnymi zarobkami w gospodarce narodowej. Chodzi o to, by płace w oświacie rosły proporcjonalnie do wzrostu zarobków w innych branżach.

Wyższe pensje nauczycieli – obywatelska inicjatywa ustawodawcza wraz z podpisami trafi dziś do Sejmu!

(PS, GN)