Rozporządzenie płacowe opublikowane w „Dzienniku Ustaw”

Rozporządzenie płacowe z nowymi stawkami wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zostało opublikowane w „Dzienniku Ustaw”. Dokument ten jest podstawą prawną do wypłacenia nauczycielom obiecanych podwyżek 7,8 proc. z wyrównaniem od 1 stycznia br.