Rozporządzenie płacowe opublikowane w „Dzienniku Ustaw”

Rozporządzenie płacowe z nowymi stawkami wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zostało opublikowane w „Dzienniku Ustaw”. Dokument ten jest podstawą prawną do wypłacenia nauczycielom obiecanych podwyżek 7,8 proc. z wyrównaniem od 1 stycznia br.

W „Dzienniku Ustaw” pod pozycją 352 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, czyli tzw. rozporządzenie płacowe.

W dokumencie tym znalazły się nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego po podwyżce 7,8 proc. od 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z rozporządzeniem, minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym ma wynieść (wszystkie kwoty brutto):
* nauczyciel początkujący – 3690 zł, czyli o 266 zł więcej niż obecnie
* nauczyciel mianowany – 3890 zł, czyli o 293 zł więcej niż obecnie
* nauczyciel dyplomowany – 4550 zł, czyli o 326 zł więcej niż obecnie

Natomiast minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli z pozostałym wykształceniem ma wynieść (wszystkie kwoty brutto):
* nauczyciel początkujący – 3600 zł, czyli o 271 zł więcej niż obecnie
* nauczyciel mianowany – 3700 zł, czyli o 275 zł więcej niż obecnie
* nauczyciel dyplomowany – 3960 zł, czyli o 282 zł więcej niż obecnie

Wprawdzie komunikat MEiN dotyczący podpisania rozporządzenia płacowego pojawił się już 23 lutego br., to ministerstwo nie wspomniało ani słowem o nowych stawkach wynagrodzenia zasadniczego. Stawki te poznaliśmy dopiero po publikacji rozporządzenia w „Dzienniku Ustaw”.

W komunikacie mogliśmy za to znaleźć informację o kolejnym sukcesie ministerstwa: “Subwencja oświatowa w 2023 r. wyniesie 64,4 mld zł. To o 11,1 mld zł więcej w stosunku do ustawy budżetowej z 2022 r., czyli wzrost o 20,8 proc. Nigdy nie było tak gigantycznego zwiększenia kwotowego i procentowego subwencji”.

Rozporządzenie płacowe podpisane, a w nim podwyżka 266-326 zł. MEiN z zachwytem: “rekordowe”, “gigantyczne”

Tymczasem stawki wynagrodzenia zasadniczego nie mają nic wspólnego ani ze słowem “rekordowe” ani “gigantyczne”. Przypomnijmy więc – nowe stawki są efektem zapowiedzianej przez rząd i zapisanej w ustawie budżetowej podwyżki w wysokości 7,8 proc. przy inflacji rocznej wynoszącej ponad 17 proc.

Rozporządzenie dostępne jest TUTAJ.

(PS, GN)