Minimalne stawki zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli. W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst rozporządzenia płacowego MEN

MEN wydał obwieszczenie o ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania…

czytaj więcej
Od 13 lipca nowy wzór legitymacji nauczyciela. Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenie ministra edukacji wprowadzającą nowy wzór legitymacji służbowej nauczyciela. Nowa legitymacja będzie miała format i wielkości karty…

czytaj więcej
Rozporządzenie MEN ws. zmian w pracach domowych opublikowane w Dzienniku Ustaw

Rozporządzenie MEN z dnia 22 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych…

czytaj więcej
Rozporządzenia płacowe ws. podwyżek dla nauczycieli oraz nauczycieli akademickich opublikowane w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowano już rozporządzenie ministra edukacji z 19 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego…

czytaj więcej
Opublikowane w Dzienniku Ustaw. Uwaga ważne! Jednolity tekst ustawy o SIO i trzy nowelizacje rozporządzeń MEN

W ostatnich dniach w Dzienniku Ustaw ukazały się akty prawne dotyczące przepisów prawa oświatowego, o których publikacji powinni wiedzieć nie tylko dyrektorzy…

czytaj więcej
Nadzór pedagogiczny, warunki do realizacji zadań dydaktycznych i zmiany w maturach. Nowe rozporządzenia edukacyjne w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw ukazały się dwa teksty jednolite rozporządzeń ministra edukacji: w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli…

czytaj więcej
Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia MEN w sprawie organizacji szkół i przedszkoli

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Dokument obejmuje…

czytaj więcej
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania ministrów: edukacji i nauki

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

czytaj więcej
Jakie wymagania muszą spełniać dyrektorzy szkół i przedszkoli? Rozporządzenie MEiN opublikowane w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne…

czytaj więcej
Obwieszczenia PKW o wyniku wyborów już w Dzienniku Ustaw. Co dalej? Konstytucja przewiduje trzy kroki ws. wyłonienia nowego rządu

W Dzienniku Ustaw opublikowano w środę wieczorem obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Sejmu i Senatu oraz o wynikach głosowania…

czytaj więcej