Nauczyciel Roku po raz 20. i Nauczyciel Jutr@ po raz 2.

Szukamy Najlepszych z Najlepszych!

 

Uczestnikiem Konkursu Nauczyciel Roku 2022 może być każdy, kto jest czynnym nauczycielem.
Na zgłoszenia czekamy do 9 września 2022 r. Udział w Konkursie Nauczyciel Roku 2022 nie wyklucza
możliwości udziału w Konkursie Nauczyciel Jutr@.

Finalistami Konkursu Nauczyciel Roku moglibyśmy obsadzić już kilka szkół. I szukamy następnych, którzy przystąpią do tego grona. Jubileusze skłaniają do podsumowań. Przez bez mała dwie dekady trwania Konkursu Głosu Nauczycielskiego jury wyróżniło już ponad 240 osób. W tym gronie byli przedmiotowcy chyba wszystkich specjalności – począwszy od polonistów, matematyków, historyków czy fizyków, po wuefistów, nauczycieli przedmiotów artystycznych, zawodowych i katechetów. Nagradzaliśmy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli i szkół specjalnych. W gronie finalistów nie zabrakło też bibliotekarzy, psychologów i pedagogów. Byli nauczyciele z dużych miast i małych wsi. Z tzw. renomowanych szkół i małych, kameralnych placówek. Różniło ich wiele, ale łączyło jedno – pasja, nietuzinkowa osobowość, znakomity kontakt z uczniami, ogromne zaangażowanie w pracę.

– Jak patrzę z perspektywy czasu na całą ekipę Nauczycieli Roku, na te 19 kompletnie różnych niemal pod każdym względem osób, to myślę sobie, że to nie mógł być przypadek. Że jurorzy mieli nosa nie tylko merytorycznie, ale też tak po ludzku. Otóż my tworzymy wspólnotę, widzimy pewne rzeczy bardzo podobnie – mówi w wywiadzie dla Głosu Grzegorz Lorek, Nauczyciel Roku 2002, zwycięzca pierwszej edycji naszego Konkursu.

Przez te lata trochę się zmieniło – początkowo Konkurs rozstrzygany był w gmachu ministerstwa edukacji, a od 2006 roku w Zamku Królewskim w Warszawie, zmieniał się też skład Jury, ale jedno pozostawało niezmienne – od pierwszej edycji Konkursu pracom jury przewodniczył prof. Stefan M. Kwiatkowski, obecnie wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Niezmiennie też – zgodnie z regulaminem – jury wybiera trzynastkę finalistów. Spośród nich jedna osoba otrzymuje tytuł Nauczyciela Roku dwie osoby Wyróżnienia, a pozostała dziesiątka zostaje Nominowana do tytułu Nauczyciel Roku. I wciąż naszym celem jest promowanie świetnych nauczycieli, którzy są autorytetami w swoich środowiskach, pasjonatów, społeczników. Ludzi zaangażowanych w podnoszenie jakości edukacji – znakomitych dydaktyków, ale i wychowawców.

Już po raz drugi przyznamy też Nauczyciela Jutr@  w konkursie organizowanym wspólnie z Fundacją Orange. Jury wybierze 10 finalistów, którzy w swojej pracy wyróżniają się otwartą postawą na prowadzenie zajęć z uczniami w oparciu o nowoczesne, angażujące metody nauczania, zgodne z potrzebami młodych ludzi wychowywanych w świecie cyfrowym; dążeniem do podnoszenia swoich kompetencji, w tym kompetencji cyfrowych; wykorzystaniem nowych technologii lub e-zasobów edukacyjnych, aby prowadzić ciekawe i angażujące lekcje dla uczniów i uczennic.

Obydwa Konkursy rozstrzygniemy 11 października br. tradycyjnie już podczas wielkiej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Konkurs w pigułce

>> Uczestnikiem Konkursu Nauczyciel Roku 2022 może być każdy, kto jest czynnym nauczycielem, bez względu na rodzaj placówki, w której pracuje (z wyjątkiem szkół wyższych), stopień awansu zawodowego, specjalność i staż pracy.

>> Kandydatów na Nauczyciela Roku 2022 mogą zgłaszać m.in. dyrekcje placówek, koledzy z grona pedagogicznego, uczniowie, rodzice, organy prowadzące, kuratoria oświaty. A także organizacje i instytucje współpracujące z nauczycielem. Można też samemu zgłosić swoją kandydaturę.

>> Wymogiem formalnym jest wypełnienie formularza i napisanie uzasadnienia wniosku oraz przedstawienie osiągnięć nauczyciela, zarówno tych, które można zmierzyć i policzyć, jak i tych, których nie da się przełożyć na liczby i procenty.

>> Na zgłoszenia czekamy do 9 września 2022 r. Formularz wraz z załącznikami trzeba wysłać na adres: Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa z dopiskiem „Nauczyciel Roku 2022” (liczy się data stempla pocztowego).

>> Udział w Konkursie Nauczyciel Roku 2022 nie wyklucza możliwości udziału w Konkursie Nauczyciel Jutr@. Można zatem startować w jednym z nich lub w obydwu!

Więcej o Konkursie Nauczyciel Jutr@ na: www.glos.pl/nauczycieljutra

 


REGULAMIN KONKURSU NAUCZYCIEL ROKU 2022 – Tutaj
(Regulamin – plik do pobrania: tutaj)

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU NAUCZYCIEL ROKU 2022 – Tutaj
(Załączniki do Regulaminu – plik do pobrania: tutaj)

Kontakt ws. Konkursu: nauczycielroku@glos.pl

 

Zobacz poprzednie edycje:

Nauczyciel Roku 2021

Nauczyciel Roku 2019

Nauczyciel Roku 2018