Nauczyciel Roku 2019. Oto wyniki
18. edycji naszego Konkursu! Gratulujemy!

Nasz Konkurs nie jest dla dobrych ani nawet bardzo dobrych nauczycieli. Jest dla wybitnych, najlepszych. We wtorek 8 października br. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie wręczyliśmy tytuły laureatom Konkursu…

 

Nauczycielem Roku 2019 została Zyta Czechowska – nauczycielka i pedagog specjalny w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku (woj. wielkopolskie).

Dwa równorzędne Wyróżnienia 2019 otrzymali:

 • Ewa Drobek, nauczycielka języka angielskiego i języka niemieckiego w XV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. N. Żmichowskiej w Warszawie
 • Ks. Damian Wyżkiewicz, nauczyciel religii w Zespole Szkół im. E. Konopczyńskiego w Warszawie

Nominacje do tytułu Nauczyciel Roku 2019 otrzymali: 

 • Bartosz Chyś, nauczyciel informatyki, oligofrenopedagog w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdańsku
 • Jarosław Foltyński, nauczyciel historii i WOS w Technicznych Zakładach Naukowych im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie
 • Anna Hummel, nauczycielka języka polskiego w Ośrodku Szkolno-
  -Wychowawczym dla Głuchych im. J. Siestrzyńskiego w Warszawie
 • Ewa Kempska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. A. Skupnia-Florka w Gliczarowie Górnym
 • Małgorzata Kulesza, nauczycielka chemii i przyrody w XIII Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie
 • Dawid Łasiński, nauczyciel chemii w Zespole Szkół
  gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie
 • Tomasz Ordza, nauczyciel przyrody, biologii i chemii w Szkole Podstawowej im. K. Nowaka w Dąbrówce
 • Marzena Papis, nauczycielka geografii w I Liceum Ogólnokształcącym
  S. Żeromskiego w Opocznie
 • Magdalena Sokołowska, wychowawca świetlicy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu
 • Katarzyna Stryjek, pedagog w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego

Wszystkie szkoły, w których pracują finaliści Konkursu, otrzymały dyplomy – certyfikaty „Szkoła/Placówka na medal”.

Wszystkim uczestnikom i osobom, które włożyły wiele pracy w przygotowanie konkursowych wniosków, serdecznie dziękujemy za udział. A finalistom – serdecznie gratulujemy!

O Konkursie Nauczyciel Roku…
Nauczyciel Roku to nie jest plebiscyt. Tu nie liczą się kliknięcia czy wysłane SMS-y. Ważne są osiągnięcia – te małe i te duże. Te, które da się zważyć i zmierzyć, ale i te wychowawcze, niedające się przeliczyć na procenty i punkty. Ważne są opinie innych: uczniów, wychowanków, absolwentów i ich rodziców, kolegów z pracy, współpracujących z nauczycielem instytucji i organizacji. Ważne są zaangażowanie i kreatywność. Ważna jest pasja i ważna jest misja. I ważne jest też to, jak sam nauczyciel postrzega siebie, swoją pracę, zawodowy etos. Ważne jest wszystko, co sprawia, że można powiedzieć o nauczycielu, iż jest nietuzinkowym przedmiotowcem, nauczycielem przedszkola, szkoły specjalnej, biblioteki, wychowawcą, logopedą czy pedagogiem. Bo w tym Konkursie nagradzamy Najlepszych z Najlepszych!

Dorobek nauczyciela ocenia profesjonalne jury, któremu od 2002 r., czyli od pierwszej edycji naszego Konkursu, przewodniczy prof. Stefan M. Kwiatkowski, obecnie rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Jury Konkursu Nauczyciel Roku doskonale wie, czym różni się praca w przedszkolu od przygotowania olimpijczyka. I jaka jest różnica między pracą w wielkim mieście i małej wsi.

***
Więcej o Konkursie:
https://glos.pl/tag/nauczyciel-roku-2019

***

Konkurs w pigułce:

>> Uczestnikiem 18. edycji Konkursu mógł być każdy, kto jest czynnym nauczycielem, bez względu na rodzaj placówki, w której pracuje (z wyjątkiem szkół wyższych), stopień awansu zawodowego, specjalność i staż pracy.

>> Kandydatów na Nauczyciela Roku 2019 mogli zgłaszać m.in. dyrekcje placówek, koledzy z grona pedagogicznego, uczniowie, rodzice, organy prowadzące, kuratoria oświaty. A także organizacje i instytucje współpracujące z nauczycielem. Można też samemu zgłosić swoją kandydaturę.

>> Wymogiem formalnym było wypełnienie formularza i napisanie uzasadnienia wniosku oraz przedstawienie osiągnięć nauczyciela, zarówno tych, które można zmierzyć i policzyć, jak i tych, których nie da się przełożyć na liczby i procenty.

***

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Konkursu w formacie PDF:

formularz zgłoszeniowy.pdf

regulamin konkursu.pdf