W Dzienniku Ustaw opublikowano nowy tekst jednolity ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia MEN zmieniające podstawy programowe

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowy jednolity tekst ustawy – Karta Nauczyciela. Dokument obejmuje zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 27 maja 2024 r. Opublikowano także rozporządzenia zmieniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Nowe podstawy programowe będą obowiązywać od 1 września.

Opublikowanie obwieszczenia marszałka Sejmu z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela oznacza zebranie dotychczasowych zmian (z ostatniego roku) w jednym spójnym dokumencie.

Opublikowany tekst uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1672 oraz z 2024 r. poz. 123), które dotyczyły m.in. zwiększenia średniego wynagrodzenia nauczycieli.

Ujednolicony dokument obejmuje też zmiany przepisów wprowadzone ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) oraz ustawą z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005). Tekst jednolity uwzględnia również zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 27 maja 2024 r.  Jednolity tekst ustawy – Karta Nauczyciela nie obejmuje m.in. niektórych przepisów przejściowych dotyczących legitymacji nauczyciela.

Karta Nauczyciela określa m.in. obowiązki nauczycieli oraz wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela. W ustawie uregulowano również stopnie awansu zawodowego i zasady ich nadawania.

W Dzienniku Ustaw opublikowano też rozporządzenia ministra edukacji narodowej ws. zmian w podstawach programowych.  Od nowego roku szkolnego nauczyciele i uczniowie klas IV–VIII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia) będą pracować ze zmienioną podstawą programową.

Jak podaje MEN zrezygnowano głównie z tych treści, które są nadmiarowe na danym etapie edukacyjnym, niemożliwe lub bardzo trudne do zrealizowania w praktyce szkolnej. Odchudzona o około 20 proc. podstawa programowa, wraz ze zmienioną listą lektur, będzie obowiązywała od 1 września 2024 r. ” Ograniczony o około 20% zakres treści nauczania – wymagań szczegółowych – da nauczycielom i uczniom więcej czasu na spokojniejszą i bardziej dogłębną realizację programów nauczania” – czytamy m.in. w komunikacie MEN.

 

28 czerwca br. przez minister edukacji Barbara Nowacka podpisała rozporządzenie zmieniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Wersja odchudzona podstawy programowej ma obowiązywać w okresie przejściowym od roku szkolnego 2024/2025. W tym czasie eksperci będą pracować nad kompleksową reformą podstawy programowej, która będzie stopniowo wprowadzana od 1 września 2026 r.

(GN)

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst ustawy Karta Nauczyciela z wprowadzonymi zmianami

Minister Nowacka podpisała rozporządzenia ws. uszczuplonych podstaw programowych

Nowy kanon. Co wypadło z listy lektur obowiązkowych, a co będzie omawiane tylko we fragmentach?

Nowa lista lektur raczej dobrze przyjęta przez polonistów. „Uczniom i nauczycielom będzie choć trochę lżej” (komentarze)