Minister Nowacka o wynagradzaniu nauczycieli na wycieczkach. „Nauczyciel świadczy pracę innego rodzaju”

„W opinii Ministerstwa, nauczyciel powinien zachować prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przydzielone mu w arkuszu organizacji szkoły, w czasie których sprawował…

czytaj więcej
IBE opublikował rozszerzony raport z badania PISA 2022. Publikacja skupia się m.in. na nierównościach edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował rozszerzoną wersję raportu z badania PISA 2022. Oprócz pogłębionej analizy wyników uczniów w zakresie umiejętności matematycznych (dziedzina główna…

czytaj więcej
W Dzienniku Ustaw opublikowano nowy tekst jednolity ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia MEN zmieniające podstawy programowe

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowy jednolity tekst ustawy – Karta Nauczyciela. Dokument obejmuje zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 27 maja 2024…

czytaj więcej