Uwaga, w przypadku prenumerat zamawianych indywidualnie, a nie dla szkoły lub instytucji, proszę wpisać imię i nazwisko, jak w pierwszej rubryce

  Jeśli płatnikiem jest osoba fizyczna lub instytucja, która składa zamówienie, proszę powtórzyć wpis z pierwszych rubryk formularza

  Ogniwom ZNP oferujemy pakiet co najmniej 5 egzemplarzy w promocyjnej cenie!

  rocznaroczna - pakiet ZNP + ewydaniepółrocznakwartalna

  od najbliższego numeruI kwartał 2024 r.II kwartał 2024 r.III kwartał 2024 r.

  Istnieje możliwość zamówienia prenumeraty od dowolnego numeru, można też rozpocząć prenumeratę od początku kwartału. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

  Dotyczy TYLKO ogniw ZNP zamawiających pakiet. Do pakietu dodajemy 1 bezpłatną prenumeratę elektroniczną. Aktywacja usługi wymaga podania adresu e-mail do obsługi e-wydania.

  Administratorem danych osobowych jest Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny – Wydawnictwo "Głos Nauczycielski" z siedzibą w Warszawie (00-389), ul. Juliana Smulikowskiego 6/8 wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000150507, NIP 5260001884, REGON 001081029. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe, podane w powyższym formularzu zamówienia, w celu realizacji zamówienia prenumeraty (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż biorącym udział w realizacji zamówienia. Podanie danych jest konieczne do obsługi oraz realizacji zamówienia. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych można uzyskać tu: https://glos.pl/polityka-prywatnosci

  Potwierdzam zapoznanie się z obowiązującymi zasadami realizacji prenumeraty, zgodnie z par. 4 Regulaminu Portalu. Regulamin jest dostępny tutaj: https://glos.pl/regulamin

  Zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o prawie odstąpienia od umowy prenumeraty w ciągu 14 dni od jej zawarcia

  Zapoznałem/łam się z aktualnym cennikiem prenumeraty Głosu Nauczycielskiego (https://glos.pl/prenumerata)