Uwaga, w przypadku prenumerat zamawianych indywidualnie, a nie dla szkoły lub instytucji, proszę wpisać imię i nazwisko, jak w pierwszej rubryce

Jeśli płatnikiem jest osoba fizyczna lub instytucja, która składa zamówienie, proszę powtórzyć wpis z pierwszych rubryk formularza

Ogniwom ZNP oferujemy pakiet co najmniej 5 egzemplarzy w promocyjnej cenie!

rocznaroczna - pakiet ZNP + ewydaniepółrocznakwartalna

I kwartał 2022 r.II kwartał 2022 r.III kwartał 2022 r.od najbliższego numeru

Istnieje możliwość zamówienia prenumeraty od dowolnego numeru, można też rozpocząć prenumeratę od początku kwartału. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem zabik@glos.pl.

Dotyczy TYLKO ogniw ZNP zamawiających pakiet. Do pakietu dodajemy 1 bezpłatną prenumeratę elektroniczną. Aktywacja usługi wymaga podania adresu e-mail do obsługi e-wydania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji prenumeraty zgodnie z par. 4 Regulaminu Portalu. Administratorem danych osobowych jest Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny – Wydawnictwo "Głos Nauczycielski" z siedzibą w Warszawie (00-389), ul. J.Smulikowskiego 6/8 wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000150507, NIP 5260001884, REGON 001081029. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Pani/Pana zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi oraz realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych. Ma Pani/Pan prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym czasie. >> Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych: https://www.glos.pl/RODO

Zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o prawie odstąpienia od umowy prenumeraty w ciągu 14 dni od jej zawarcia

Zapoznałem/łam się z aktualnym cennikiem prenumeraty Głosu Nauczycielskiego (glos.pl/prenumerata)