IBE opublikował rozszerzony raport z badania PISA 2022. Publikacja skupia się m.in. na nierównościach edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował rozszerzoną wersję raportu z badania PISA 2022. Oprócz pogłębionej analizy wyników uczniów w zakresie umiejętności matematycznych (dziedzina główna PISA 2022), rozumienia czytanego tekstu oraz rozumowania w naukach przyrodniczych, publikacja zawiera szerokie omówienie kilku istotnych obszarów badawczych będących przedmiotem badania PISA 2022.

Jak informuje IBE w raporcie skupiono się na analizach dotyczących:

>>nierówności edukacyjnych i wpływu pandemii COVID 19 na te nierówności,

>> różnych aspektów funkcjonowania uczniów, między innymi ich sytuacji społecznej i materialnej, dobrostanu, samopoczucia w szkole i grupie rówieśniczej, poczucia przynależności do szkoły i satysfakcji z życia,

>>  wykorzystywania technologii cyfrowych przez uczniów w szkole i poza nią.

Przypomnijmy, że badanie zrealizowano w 2022 roku. Wzięło w nim udział ponad 690 tys. uczniów z 81 krajów i regionów świata.

Rozszerzony raport można pobrać tutaj

Polscy uczniowie wzięli udział w dwóch dodatkowych komponentach badania PISA 2022 – badaniu myślenia kreatywnego oraz umiejętności finansowych.

IBE: Wyniki badania umiejętności finansowych młodzieży PISA 2022. Polscy piętnastolatkowie wyróżniają się na tle swoich rówieśników z krajów OECD

IBE: Wyniki badania myślenia kreatywnego PISA 2022. Polscy piętnastolatkowie znaleźli się w grupie krajów z najwyższymi wynikami

Ponadto, przygotowano publikację dotyczącą błędów uczniowskich i ich roli w procesie dydaktycznym na podstawie odtajnionych zadań z różnych edycji badania PISA.

W monografii „Błąd w dydaktyce. Przyczyny powstawania, mechanizmy, szanse dydaktyczne. Na podstawie rozwiązań zadań z badania PISA”  autorzy wychodzą z założenia, iż problemem w nauczaniu nie są popełniane przez uczniów błędy, lecz to, co się z nimi w procesie dydaktycznym robi.

„Publikacja stanowi okazję do zaprezentowania wszystkich odtajnionych zadań z dwóch dziedzin: rozumienia czytanego tekstu oraz rozumowania w naukach przyrodniczych (ze względów objętościowych została pominięta trzecia dziedzina – rozumowanie matematyczne oraz powiązane z nią dziedziny dodatkowe: umiejętności finansowe i rozwiązywanie problemów). Są to zadania z wszystkich edycji PISA od 2000 r. – informuje IBE.

Monografia „Błąd w dydaktyce. Przyczyny powstawania, mechanizmy, szanse dydaktyczne. Na podstawie rozwiązań zadań z badania PISA” jest dostępna do pobrania tutaj

(GN)

PISA 2022: Polscy uczniowie nadal w europejskiej czołówce, ale stracili dużo więcej niż rówieśnicy w innych krajach