Aktualności koronawirusMENSPECROZPORZĄDZENIEZDALNE KSZTAŁCENIE MEN ogranicza pracę m.in. poradni i ośrodków specjalnych

Od 6 do 10 kwietnia 2020 r. część funkcjonujących nadal placówek oświatowych, w tym m.in. poradni psychologiczno-pedagogicznych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych ograniczy swoją…

Aktualności MENNAUCZYCIELEOŚWIATAszkoła onlineZNP ZNP punktuje ministra Dariusza Piontkowskiego. 5 zaniedbań MEN

"Panie Ministrze oczekujemy poważnego traktowania nauczycieli, uczniów i rodziców oraz zarządzania adekwatnego do trudnej sytuacji związanej ze zdalnym kształceniem w czasie epidemii”…

Aktualności ApelMENNAUCZYCIELESAMORZĄDYszkoła onlineZMP ZMP wzywa MEN do uregulowania zasad wynagradzania nauczycieli w czasie nauki zdalnej i rezygnacji z egzaminów

„Wprowadzone przepisy i zalecenia  przerzucają na samorządy terytorialne i dyrektorów szkół niedookreślone obowiązki, obniżają poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, narażają samorządy na…

Aktualności ApelkoronawirusMENorganizacje pozarządoweszkoła online Naprawmy edukację – apel 19 organizacji pozarządowych do premiera i ministra edukacji

„W związku z niepewnymi scenariuszami dalszego przebiegu pandemii koronawirusa oczekujemy, że egzamin ósmoklasisty zostanie przeniesiony lub odwołany. Wymaga to podjęcia pilnych prac…

Aktualności LISTMATURAMENuczniowie Maturzyści piszą do premiera i ministra edukacji w sprawie egzaminów. “Dajemy 7 dni na odpowiedź”

"W sytuacji pandemii koronawirusa, która niewątpliwie odciska piętno na całym społeczeństwie, przystępowanie do matury byłoby narażeniem wielu uczniów i uczennic, a także…

Aktualności MENPRAWOSZKOŁYZDALNE KSZTAŁCENIE MEN informuje: Wkrótce w szkołach przerwa świąteczna

Wiosenną przerwę świąteczną w szkołach zaplanowano na 9-14 kwietnia br. Przedszkola natomiast mają pracować zdalnie do 10 kwietnia - przypomniało ministerstwo edukacji

Aktualności EGZAMINYKalendarzMENPIONTKOWSKIszkoła online Minister Piontkowski: Decyzja w sprawie kalendarza roku szkolnego przed Wielkanocą

Decyzja o ewentualnym dalszym zawieszeniu zajęć w szkołach zapadnie w okolicach Wielkanocy - zapowiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski w Polsat News. Podkreślił,…

Aktualności EGZAMINYHFPCMENRZĄDszkoła online HFPC do MEN: Obowiązkiem władz jest zapewnienie powszechnego i równego dostępu do wykształcenia

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w oficjalnym piśmie pyta MEN, czy resort prowadzi badania, dotyczące faktycznego dostępu polskich uczniów do nauki z wykorzystaniem…

Aktualności EGZAMINYkoronawirusMENZDALNE KSZTAŁCENIE Minister wysyła nauczycieli i uczniów do szkoły

Według Dariusza Piontkowskiego, nauczyciel powinien spotykać się z niektórymi uczniami na terenie szkoły. Minister edukacji zapomniał, że zabronił tego w specjalnym rozporządzeniu

Aktualności #RPOkoronawirusMENMOWOŚWIATA RPO do MEN: Sytuacja w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych staje się dramatyczna

Mimo stanu epidemicznego do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczy stale kierowane są nowe osoby. Dalsze przyjęcia - bez możliwości wcześniejszego zweryfikowania ich stanu zdrowia…