W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst ustawy Karta Nauczyciela z wprowadzonymi zmianami

W Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie marszałek Sejmu z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela. Tekst zawiera zmiany wprowadzone w Karcie między 24 marca 2022 r., a 9 marca 2023 r. z niektórymi wyjątkami, w tym nowelizacją przepisów o wzroście wynagrodzeń.

Tekst jednolity Karty Nauczyciela uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935),
2) ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116),
3) ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700),
4) ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730),
5) ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 641) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 12 kwietnia 2023 r.

Ogłoszony tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 2–6 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935),
2) art. 29–31, art. 39 i art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116),
3)  art. 415 pkt 4 i art. 417 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700),
4)  art. 8–25, art. 28 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730),
5) art. 46 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 641).

(GN)

Czarnek: „Projekt zastępujący KN jest gotowy”. Piontkowski: “Nie są prowadzone prace zmierzające do likwidacji KN”. To jak jest?

Nie ma powrotu do art. 88 Karty. Posłowie PiS skierowali do Sejmu projekt dotyczący emerytur stażowych