Emerytury, renty i świadczenia kompensacyjne pójdą w 2024 r. w górę. Na jak wysoką waloryzację zdecydował się rząd?

W 2024 r. emerytury i renty wzrosną o 12,3 proc. – tak wynika z rządowego projektu rozporządzenia w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. To ważna informacja także dla kilkudziesięciu tysięcy nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych świadczenia te powinny być co roku waloryzowane o średnioroczny wskaźnik inflacji w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

OPZZ przedstawiło własne oczekiwania dotyczące dynamiki płac oraz rent i emerytur w 2024 roku

Ten ostatni wskaźnik podlega negocjacjom w ramach Rady Dialogu Społecznego składającej się z przedstawicieli prezydenta, rządu, pracodawców i związków zawodowych.

Do takich negocjacji doszło 10 lipca 2023 r. podczas posiedzenia RDS, ale strony nie porozumiały się w sprawie wysokości waloryzacji w roku 2024. W efekcie, rząd przeforsował swoją pierwotną propozycję, czyli uwzględnienie w waloryzacji minimalnego wskaźnika realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia – tj. 20 proc.

We wrześniu zabraknie 27 tys. nauczycieli? MEiN nie widzi problemu

„W związku z nieuzgodnieniem, w ramach Rady Dialogu Społecznego, wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. Rada Ministrów, biorąc pod uwagę informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024, ustala wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. na ustawowym poziomie wynoszącym 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r.” – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

To oznacza, że w 2024 r. emerytury i renty wzrosną o 12,3 proc. O podobny wskaźnik zostaną zwaloryzowane inne świadczenia, w tym nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, z których korzysta co roku ok. 25-30 tys. nauczycieli.

Anna Schmidt-Fic: Fala odejść nauczycieli to porażka tego systemu i kolejnych ministrów

Koszt waloryzacji wyniesie w 2024 r. 43,6 miliardów złotych.

Wskaźnik waloryzacji na poziomie 12,3 proc. oznacza, że nauczycielom bardziej będzie opłacało się odejść z zawodu na emeryturę niż pracować w szkole. Rząd zaproponował bowiem, by nauczycielskie wynagrodzenia wzrosły od 1 stycznia 2024 r. jedynie o 6,6 proc.

RDS o rządowych propozycjach na rok 2024. Pensje nauczycieli mają wzrosnąć o 6,6 proc. „To oznacza dalszą pauperyzację zawodu”

(PS, GN)