Wynagrodzenie minimalne ostro w górę. Rząd opublikował projekt rozporządzenia

4242 od stycznia i 4300 od lipca – tyle mają wynosić w 2024 r. stawki wynagrodzenia minimalnego za pracę. Rząd przedstawił projekt rozporządzenia w tej sprawie. Ostateczną wysokość stawek gabinet musi przyjąć najpóźniej do 15 września br. Jeżeli w przyszłym roku stawki wynagrodzeń, jakie otrzymują nauczyciele, nie zmienią się, to już od 1  stycznia zasadnicze nauczycieli początkującego i mianowanego znajdzie się na niższym poziomie niż płaca minimalna!

W projekcie rozporządzenia „w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.” rząd zaproponował ustalenie następujących wysokości:

* minimalnego wynagrodzenia za pracę:
− od dnia 1 stycznia 2024 r. w kwocie 4242 zł,
− od dnia 1 lipca 2024 r. w kwocie 4300 zł;
* minimalnej stawki godzinowej:
− od dnia 1 stycznia 2024 r. w kwocie 27,70 zł,
− od dnia 1 lipca 2024 r. w kwocie 28,10 zł.

Obecnie wynagrodzenie minimalne wynosi 3600 zł.

Przy wyliczeniu takich, a nie innych stawek wzięto pod uwagę:
* prognozowaną na 2024 r. inflację w wysokości 6,6 proc.
* tzw. wskaźnik weryfikacyjny z tytułu różnicy pomiędzy rzeczywistym (114,4 proc.) a prognozowanym (102,8 proc.) wzrostem cen w 2022 r.

Ankieta Głosu. Zapraszamy do udziału w głosowaniu:

Nauczycielu, jakie jest Twoje samopoczucie pod koniec wakacji, z jakim nastawieniem rozpoczniesz nowy rok szkolny?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Ponieważ rządowe prognozy pokazują, że przyszłoroczna inflacja przekroczy pułap 5 proc., to zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie to wzrośnie w przyszłym roku dwukrotnie – 1 stycznia i 1 lipca 2024 r.

Ostateczną wysokość stawek wynagrodzenia minimalnego za pracę rząd musi przyjąć najpóźniej do 15 września br.

Rząd oszacował, że podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa w 2024 r. o nieco ponad 2 miliardy złotych. Trzeba będzie podnieść m.in. składki na ubezpieczenie społeczne osób duchownych, co ma kosztować 36,6 mln zł.

Jeżeli w tym czasie stawki, jakie otrzymują nauczyciele, nie zmienią się, to już od 1 stycznia przyszłego roku wynagrodzenie zasadnicze początkującego i mianowanego znajdzie się na niższym poziomie niż wynagrodzenie wypłacane osobom o najniższych kwalifikacjach. Przypomnijmy, wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego wynosi od 1 stycznia br. 3690 zł, mianowanego – 3890 zł, a dyplomowanego – 4550 zł.

Materiał ZNP. Zapraszamy na pikietę 1 września. MAMY DOŚĆ złych reform i ich skutków!

Od lipca 2024 r. wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego zaś niemal zrówna się z minimalnym wynagrodzeniem za pracę.

Podczas obrad Rady Dialogu Społecznego rząd zaproponował związkom zawodowym podwyżkę w 2024 r. dla wszystkich pracowników sfery budżetowej (w tym nauczycieli) w wysokości 6,6 proc. Gdyby o taki wskaźnik wzrosło wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, to wówczas wyniosłoby ono w przypadku:

nauczyciela początkującego – 3933 zł
nauczyciela mianowanego – 4146 zł
nauczyciela dyplomowanego – 4850 zł

Krzysztof Baszczyński o rządowych propozycjach na 2024 rok, zgodnie z którymi pensje nauczycieli wzrosną o 6,6 proc. (video)

Jak widać, proponowana przez rząd podwyżka sprawiłaby, że wynagrodzenie nauczycieli początkujących i mianowanych nadal byłoby niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W 2024 r. wynagrodzenie minimalne przeskoczy zarobki nauczycieli?

Związek Nauczycielstwa Polskiego – przy współpracy posłów opozycji – złożył w marcu br. w Sejmie projekt ustawy zakładającej zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli o 20 proc. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek schowała jednak projekt w sejmowej zamrażarce. Do dziś dokument ten nie otrzymał nawet numeru druku i nie został skierowany do pierwszego czytania.

Obecne zarobki nauczycieli w stosunku do płacy minimalnej biją po oczach

(PS, GN)