Materiał ZNP. Zapraszamy na pikietę 1 września. MAMY DOŚĆ złych reform i ich skutków!

Pikieta Związku Nauczycielstwa Polskiego rozpocznie się w samo południe 1 września br. przed siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie przy al. Szucha 25. Zapraszamy do udziału w pikiecie nauczycieli i pracowników oświaty! Zapraszamy przedstawicieli edukacyjnych organizacji pozarządowych oraz rodziców!

>> 1 września 2023 roku odbędzie się pikieta protestacyjna ZNP pod hasłem “Lekcja obywatelska. Temat: Edukacja jest najważniejsza”.

Pikieta rozpocznie się o godz. 12:00 przed siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie przy al. Szucha 25. Wezmą w niej udział nauczyciele, nauczyciele akademiccy i pracownicy oświaty z całej Polski, a także przedstawiciele rodziców i oświatowych organizacji społecznych oraz liderzy edukacyjni.

>> 1 września idziemy na pikietę, ponieważ:

1. Mamy rekordowo wysoką inflację i rekordowo niskie pensje – 3690 zł brutto dla początkującego nauczyciela.

2. Państwo nie ceni nauczycieli. Dosłownie. Dzisiaj pensja początkującego jest tylko o 90 zł wyższa niż płaca minimalna.

3. Kształcimy kadry, które przyczyniają się do rozwoju kraju, tymczasem uczelniom grozi zapaść kadrowa, bo niskie wynagrodzenia (5 zł powyżej minimalnej krajowej) nie przyciągają młodych, zdolnych ludzi do pracy w zawodzie naukowca.

4. Pogarszają się warunki nauki i pracy w oświacie, na polskich uczelniach i w placówkach badawczych.

5. Brakuje nauczycieli, a będzie gorzej, bo starzeje się obecna kadra.

6. Mamy dość złych reform i ich skutków.

7. Zależy nam na uczniach i studentach i wiemy, że edukacja jest najważniejsza, bo dzięki niej zmienia się świat.

8. Chcemy edukacji na miarę XXI, a nie XIX wieku, z odchudzoną podstawą programową, 20-osobowymi klasami i wsparciem specjalistów.

9. Chcemy edukacji dobrze i racjonalnie finansowanej, w tym realnej poprawy sytuacji materialnej nauczycieli i pracowników, edukacji z profesjonalną i dowartościowaną kadrą.

10. Chcemy edukacji ukierunkowanej na kluczowe kompetencje, a nie szczegółowe wiadomości, edukacji opartej na autonomii i samodzielności szkół, a nie centralnie sterowanej, edukacji równych szans.

11. „Rządy, które pozwalają na pauperyzację nauczycielek i nauczycieli oraz obniżanie ich społecznego i zawodowego prestiżu, w bezpośredni sposób narażają na niebezpieczeństwo przyszłość swoich narodów” („25 lekcji o edukacji i demokracji”).

Wspólnie zaprotestujmy

Sławomir Broniarz, prezes ZNP:

– 1 września 2023 r. to ważny i symboliczny dzień. Zapraszamy wszystkich przed siedzibę Ministerstwa Edukacji i Nauki, abyśmy wspólnie zaprotestowali przeciwko dewastowaniu polskiej edukacji, przeciwko niszczeniu polskiej szkoły, przeciwko temu wszystkiemu, co na co dzień obserwujemy jako rodzice, jako nauczyciele, jako pracownicy oświaty.

>> Obejrzyj nagrania wideo:

***

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP: My też idziemy na pikietę!

„1 września będziemy protestować w obronie godnych warunków pracy na polskich uczelniach i w placówkach badawczych” – informuje Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. RSZWiN ZNP domaga się m.in. zwiększenia wynagrodzenia pracowników szkolnictwa wyższego i nauki co najmniej o 20 proc., a także zwiększenia nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe.

>> Więcej informacji na temat wydarzenia:

https://znp.edu.pl/pikieta-znp-1-wrzesnia-2/