Przeciętne wynagrodzenie poszło w górę. Ile zarobisz poza oświatą?

7485,12 zł brutto – tyle wyniosło w lipcu 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Dla porównania, wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego wynosi mniej niż połowę tej kwoty, bo zaledwie 3690 zł.

Według danych GUS, przeciętna pensja wzrosła w ciągu roku o 10,4 proc., czyli nieco mniej niż wynosi obecnie inflacja – 10,8 proc. Dane te dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników.

W czasie, gdy wynagrodzenia w gospodarce rosną, płace w szkole praktycznie zatrzymały się w miejscu. Przypomnijmy, wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego wynosi od 1 stycznia br. 3690 zł, mianowanego – 3890 zł, a dyplomowanego – 4550 zł.

Stawki te nijak mają się do zarobków innych grup zawodowych. Zbliżone są natomiast do minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od lipca wynosi już 3600 zł.

RDS o rządowych propozycjach na rok 2024. Pensje nauczycieli mają wzrosnąć o 6,6 proc. „To oznacza dalszą pauperyzację zawodu”

Aby zrekompensować nauczycielom szalejącą drożyznę ZNP – przy pomocy klubów opozycyjnych – złożył pod koniec marca br. w Sejmie projekt nowelizacji Karty Nauczyciela zakładający od lipca br. wzrost o 20 proc. zapisanych w ustawie wskaźników określających wysokość wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Wynagrodzenie nauczycieli w górę o 20 proc. Opozycja wspólnie poparła projekt ZNP (aktualizacja)

Zgodnie z projektem, średnie wynagrodzenie wynosiłoby w przypadku:
* nauczyciela początkującego – 5733,43 zł, tj. o 955,57 zł więcej od stawek ministerialnych
* nauczyciela mianowanego – 6848,26 zł, tj. o 1114,83 zł więcej
* nauczyciela dyplomowanego – 8759,41 zł, tj. o 1433,36 zł więcej

Emerytury, renty i świadczenia kompensacyjne pójdą w 2024 r. w górę. Na jak wysoką waloryzację zdecydował się rząd?

Natomiast wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli mogłoby wynieść w przypadku:
* nauczyciela początkującego – 4414 zł, czyli o 724 zł więcej niż w rozporządzeniu płacowym
* nauczyciela mianowanego – 4656 zł, czyli o 766 zł więcej niż w rozporządzeniu płacowym
* nauczyciela dyplomowanego – 5430 zł, czyli o 880 zł więcej niż w rozporządzeniu płacowym.

Krzysztof Baszczyński o rządowych propozycjach na 2024 rok, zgodnie z którymi pensje nauczycieli wzrosną o 6,6 proc. (video)

Niestety marszałek Sejmu Elżbieta Witek schowała projekt do sejmowej zamrażarki. Dokument ten nie otrzymał jeszcze nawet numeru druku i nie został skierowany do pierwszego czytania.

Dealerzy Wiedzy: Rekordowa liczba wakatów w szkołach

(PS, GN)