Jest projekt rozporządzenia płacowego na 2024 r. Zasadnicze w górę o 30 proc., a dla nauczycieli początkujących o 33 proc.

Znamy proponowane przez MEN nowe minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli! Resort edukacji przedstawił związkom zawodowym do zaopiniowania projekt rozporządzenia płacowego. Zgodnie z propozycją resortu wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli ma wzrosnąć o 30 proc., a w przypadku nauczycieli początkujących – o 33 proc. z wyrównaniem od 1 stycznia br. Co konkretnie wynika z projektu?

W piątek 19 stycznia br. Związek Nauczycielstwa Polskiego otrzymał do zaopiniowania projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej zmieniającego rozporządzenie ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

 

Nowe stawki według MEN

Ministerstwo proponuje następujące stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego (tj. posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym):

1)      nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący) – 4908 zł

2)      mianowany – 5057 zł

3)      dyplomowany – 5915 zł

Oznacza to, że minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego wzrosną dla nauczycieli:

1) nieposiadających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących) – o 1218 zł;

2) mianowanych – o 1167 zł;

3) dyplomowanych – o 1365 zł.

Jak widać, nauczyciele wciąż będą odczuwać konsekwencje tzw. reformy awansu zawodowego, wprowadzonej przez ministra Czarnka od 1 września 2022 r. Doszło wówczas do spłaszczenia tabeli wynagrodzeń, w której to stawkę nauczyciela bez stopnia awansu (początkującego) oraz stawkę nauczyciela z pierwszym stopniem awansu dzieli jedynie nieznaczna różnica. Po tegorocznej podwyżce ta różnica będzie jeszcze mniejsza.

W przypadku nauczycieli z drugiej grupy zaszeregowania (tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera i pozostałe wykształcenie), proponowane przez MEN stawki wyglądają następująco:

1)      nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący) – 4788 zł

2)      mianowany – 4910 zł

3)      dyplomowany – 5148 zł

 

Spotkanie MEN – związki 1 lutego

Projekt rozporządzenia został skierowany do zaopiniowania przez reprezentatywne organizacje związkowe.

Rozporządzenie płacowe podlega nie tylko opiniowaniu, lecz także procedurze uzgodnieniowej. Jak informuje ZNP, spotkanie uzgodnieniowe projektu zostało zaplanowane na 1 lutego br. (czwartek) i ma się odbyć w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.

„Co najmniej 30 proc., nie mniej niż 1500 zł”. Prezydium ZG ZNP o podwyżkach dla nauczycieli w 2024 r.

 

Co deklarowała opozycja przed wyborami

Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomniał, że 4 grudnia 2023 roku Prezydium Zarządu Głównego ZNP przyjęło uchwałę i stanowisko w sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2024 r..

W dokumencie czytamy:

„Prezydium ZG ZNP wnosi o realizację od 1 stycznia 2024 r. zadeklarowanego przez demokratyczną opozycję w kampanii wyborczej co najmniej 30 proc. wzrostu wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, jednak nie mniej niż 1500 zł.”.

– Doceniamy wysiłek, bo takich dużych podwyżek nie było, ale przypominamy, że nie jest to spełnienie przedwyborczej obietnicy – mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Sejm przyjął budżet na 2024 r. Wcześniej posłowie pokłócili się m.in. o pieniądze na podwyżki dla nauczycieli

 

PiS oferował tylko 12,3 proc. podwyżki

W czwartek 18 stycznia br. Sejm przyjął ustawę budżetową na 2024 r. W budżecie na oświatę i wychowanie zagwarantowano prawie 98 mld zł. To wzrost o 38 proc. w porównaniu z 2023 r. W 2023 r. subwencja oświatowa stanowiła 1,87 proc. PKB (produktu krajowego brutto). Teraz wzrośnie do 2,33 proc. PKB.

Na podwyżki dla nauczycieli zagwarantowano w 2024 r. rekordową w historii III RP kwotę. Według Ministerstwa Finansów, łączna wartość podwyżek to około 28,3 mld zł. To aż o 17 mld zł więcej niż w przyszłym roku chciał nauczycielom dać rząd Mateusza Morawieckiego. Przypomnijmy – rząd PiS w swoim projekcie budżetu zapisał podwyżki dla nauczycieli w wysokości zaledwie 12,3 proc.

 

środki finansowa zagwarantowane (z uzasadnienia projektu)

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia płacowego czytamy m.in., że:

>> w wyniku projektowanych zmian, od dnia 1 stycznia 2024 r. średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego wzrośnie o 33 proc., zaś nauczyciela mianowanego i dyplomowanego o 30 proc.;

>> wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli implikuje wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i zależnych od niego dodatków;

>> projektowanym rozporządzeniu stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zostały ustalone przy zachowaniu dotychczasowego udziału wynagrodzenia zasadniczego w wynagrodzeniu średnim nauczycieli;

>> środki finansowe niezbędne do zapewnienia wypłaty średnich wynagrodzeń nauczycieli zostaną zagwarantowane przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego (m.in. w ramach środków finansowych przekazywanych w części oświatowej subwencji ogólnej);

Rozporządzenie płacowe ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2024 r. Przed podpisaniem rozporządzenia musi zostać przeprowadzona procedura opiniowania i uzgadniania projektu.

(DK, GN)

Sławomir Broniarz, prezes ZNP: Wszystko jest związane z podstawowym pytaniem: ile nauczyciel będzie zarabiał?