„Co najmniej 30 proc., nie mniej niż 1500 zł”. Prezydium ZG ZNP o podwyżkach dla nauczycieli w 2024 r.

„Prezydium ZG ZNP oczekuje szybkiej realizacji >>Porozumienia na rzecz edukacji<< podpisanego z ugrupowaniami opozycji demokratycznej w zakresie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i powiązania ich z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce (…)” – czytamy w stanowisku Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 4 grudnia 2023 r. Prezydium ZG ZNP wypowiedziało się w sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2024 r. oraz wznowienia prac Sejmu X kadencji nad projektem inicjatywy obywatelskiej ZNP „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli” z 2021 r. Stanowisko publikujemy w całości.

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego ZNP w sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2024 r. oraz wznowienia prac Sejmu X kadencji nad projektem inicjatywy obywatelskiej ZNP „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli” z 2021 r.

Prezydium ZG ZNP wnosi o realizację od 1 stycznia 2024 r. zadeklarowanego przez demokratyczną opozycję w kampanii wyborczej co najmniej 30 % wzrostu wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, jednak nie mniej niż 1500 zł.

Ponadto, Prezydium ZG ZNP oczekuje szybkiej realizacji „Porozumienia na rzecz edukacji” podpisanego z ugrupowaniami opozycji demokratycznej w zakresie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i powiązania ich z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, czemu sprzyja skierowanie Inicjatywy Obywatelskiej ZNP do pierwszego czytania w X kadencji Sejmu.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przez lata podejmował szereg działań na rzecz podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli, jednym z nich była wniesiona przez ZNP w 2021 r. inicjatywa obywatelska „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”, którą poparło 250 tysięcy obywateli.

Inicjatywa gwarantuje wzrost wynagrodzeń nauczycieli i wiąże średnie i zasadnicze wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce obowiązującym w III kwartale roku poprzedzającego, dzięki czemu wynagrodzenia nauczycieli rosłyby automatycznie wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce i jednocześnie byłyby niezależne od decyzji politycznych.

Projekt w poprzedniej kadencji Sejmu został skierowany do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która do końca kadencji nie znalazła czasu na jego rozpatrzenie. W nowej, X kadencji Sejmu nadano inicjatywie obywatelskiej numer druku – 28 – i została skierowana przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię do pierwszego czytania.

Związek Nauczycielstwa Polskiego 9 października 2023 r. podpisał z ugrupowaniami demokratycznej opozycji „Porozumienie na rzecz edukacji”. Podpisując je przedstawiciele ugrupowań opozycji demokratycznej zadeklarowali realizację rekomendowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego rozwiązań poprawiających sytuację uczniów, studentów, nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji i obsługi, w tym realną poprawę sytuacji materialnej nauczycieli poprzez powiązanie systemu wynagradzania z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Uchwała znajduje się tutaj. Więcej informacji stronie ZNP

(GN)

Nr 49-50/6-13 grudnia 2023

ZNP oczekuje na szybką realizację obietnic ws. podwyżek dla nauczycieli. „Chodzi także o wiarygodność polityków”