Jak funkcjonują szkoły poza Polską? W Czechach, Irlandii Płn. i włoskiej Kampanii tylko nauka zdalna

Zgodnie z decyzją rządu i MEN, od poniedziałku 19 października szkoły średnie w strefach żółtych mają kształcić hybrydowo, a w strefach czerwonych – zdalnie. A jak to wygląda w innych krajach europejskich? W Czechach, Irlandii Płn. i włoskiej Kampanii zamknięto wszystkie szkoły. Większość państw broni się jednak przed zamykaniem placówek oświatowych.