Jak urządzić edukację dla dzieci z Ukrainy? J. Gajęcka za „ukraińskimi szkołami na uchodźstwie”. A co z uczniami z Rosji?

Pojawiają się kolejne głosy w dyskusji na temat tego, jak urządzać polską szkołę by była przyjazna nie tylko dla ofiar wojny, czyli uczniów i uczennic z Ukrainy, ale także na okoliczność adaptacji w jednej klasie uczniów z Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji?