Jaki jest koszt nauczania religii w szkołach? Według MEN w 2018 r. było to 1,48 mld zł

„Średnioroczna liczba nauczycieli religii (w etatach) w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej w roku 2017 wynosiła 21,3 tys., natomiast w roku 2018 – 21,7 tys. Szacunkowy koszt nauczania religii w tych przedszkolach i szkołach wyniósł w roku 2017 1 399 mln zł, natomiast w … Czytaj dalej Jaki jest koszt nauczania religii w szkołach? Według MEN w 2018 r. było to 1,48 mld zł