Jest nowy projekt rozporządzenia MEiN, który reguluje okoliczności wprowadzenia nauki zdalnej w roku szkolnym 2022/2023

Od roku szkolnego 2022/2023 dyrektor przedszkola lub szkoły będzie zobowiązany do zorganizowania zajęć zdalnych w sytuacji, gdy lekcje zostaną zawieszone z powodu zagrożenia bezpieczeństwa uczniów – przewiduje projekt rozporządzenia MEiN „w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”, który został skierowany do opiniowania. Dariusz Piontkowski, wiceszef MEiN pytany o sytuację … Czytaj dalej Jest nowy projekt rozporządzenia MEiN, który reguluje okoliczności wprowadzenia nauki zdalnej w roku szkolnym 2022/2023