Jest nowy projekt rozporządzenia MEiN, który reguluje okoliczności wprowadzenia nauki zdalnej w roku szkolnym 2022/2023

Od roku szkolnego 2022/2023 dyrektor przedszkola lub szkoły będzie zobowiązany do zorganizowania zajęć zdalnych w sytuacji, gdy lekcje zostaną zawieszone z powodu zagrożenia bezpieczeństwa uczniów – przewiduje projekt rozporządzenia MEiN „w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”, który został skierowany do opiniowania. Dariusz Piontkowski, wiceszef MEiN pytany o sytuację epidemiczną uspokajał  kilka dni temu, że resort „nie zakłada scenariusza powrotu do nauki zdalnej jesienią”

Jak czytamy w projekcie, zmiana zasad wprowadzania nauki zdalnej wynika „z potrzeby uregulowania  szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia dla uczniów ww. zajęć w sytuacji, gdy nie jest możliwe prowadzenia zajęć w tradycyjny sposób na terenie jednostki systemu oświaty z powodu zawieszenia zajęć ze względu na wystąpienie na danym terenie zagrożenia bezpieczeństwa uczniów”.

Jakie sytuacje zagrażające bezpieczeństwu uczniów wymieniono? Nauka zdalna, zgodnie z projektem, mogłaby zostać wprowadzona w związku z:

>> organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych;

>>nieodpowiednią temperaturą zewnętrzną lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami;

>> zagrożeniem związanym z sytuacją epidemiologiczną,

>> innym nadzwyczajnym zdarzeniem.

Jeśli wystąpią takie okoliczności, od roku szkolnego 2022/2023 r. „dyrektor przedszkola, szkoły i placówki albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego będą obowiązani do zorganizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w sytuacji, gdy zajęcia zostaną zawieszone z powodu zaistnienia okoliczności” – zapisano w projekcie.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną będzie mógł również czasowo zmodyfikować tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, także tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Projekt znajduje się tutaj.

– Nie zakładamy scenariusza powrotu do nauki zdalnej jesienią – oświadczył kilka dni temu wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski w TV Republika pytany o sytuację epidemiczną.  Wskazał, że nie są przewidywane dodatkowe obostrzenia w życiu publicznym, więc nie widzi powodu by w tej chwili rozważać jakiś wariant zamykania szkół.

Minionej doby potwierdzono 5108 zakażeń koronawirusem, w tym 867 ponownych. Zmarło 14 pacjentów z COVID-19 – przekazało Ministerstwo Zdrowia. Tydzień temu, 19 lipca MZ informowało o 3251 zakażeniach. To wzrost o 59 proc.

– Prognozowany szczyt szóstej fali zakażeń COVID-19 nastąpi w drugiej połowie sierpnia. Będziemy mieli wtedy do czynienia z 8-10 tysiącami zakażeń dziennie i 3 tysiącami hospitalizacji – zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Przypomnijmy, że od 22 lipca na drugą dawkę przypominającą mogą się zapisywać osoby powyżej 60 roku życia i osoby z upośledzoną odpornością od 12 roku życia.

(JK, GN)

Liczba zakażonych koronawirusem rośnie. Niedzielski wskazuje „krytyczny próg”, a respondenci deklarują, że się nie boją

Czy czeka nas szósta fala pandemii i powrót do nauki zdalnej? Niedzielski i Czarnek na razie uspokajają