Kampania legislacyjna ZNP. Związek chce przeforsować w Sejmie dwa swoje projekty ustaw

Związek Nauczycielstwa Polskiego ruszył z kampanią legislacyjną. Wniósł już do Sejmu projekt zmiany Karty Nauczyciela w zakresie obecnych restrykcyjnych przepisów dotyczących postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli, a wkrótce to samo zamierza zrobić z projektem ustawy o wzroście wynagrodzeń nauczycieli (o ok. tysiąc zł poprzez powiązanie pensji z przeciętnym wynagrodzeniem).