Kampania legislacyjna ZNP. Związek chce przeforsować w Sejmie dwa swoje projekty ustaw

Związek Nauczycielstwa Polskiego ruszył z kampanią legislacyjną. Wniósł już do Sejmu projekt zmiany Karty Nauczyciela w zakresie obecnych restrykcyjnych przepisów dotyczących postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli, a wkrótce to samo zamierza zrobić z projektem ustawy o wzroście wynagrodzeń nauczycieli (o ok. tysiąc zł poprzez powiązanie pensji z przeciętnym wynagrodzeniem).

8 stycznia Związek Nauczycielstwa Polskiego przekazał do Klubu Parlamentarnego Lewica projekt nowelizacji Karty Nauczyciela w zakresie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli, w przypadku popełnienia czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. Obecne przepisy są nieprecyzyjne i restrykcyjne.  Pisaliśmy o tym tutaj:

ZNP chce zmiany przepisów dotyczących postępowań dyscyplinarnych

ZNP powołał też Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, który wniesie do Sejmu projekt ustawy płacowej. Cel? Powiązanie płac nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem. Gdyby projekt ZNP był dziś prawem, wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego wynosiłoby minimum 4931 zł, czyli o ponad 1 tys. zł więcej niż obecnie!!!

Inicjatywa obywatelska jest efektem decyzji 42. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP (21-23 listopada 2019 r.), który opowiedział się za przedstawieniem inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany sposobu ustalania wysokości średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. W efekcie proponowanej zmiany stawki nauczycielskich zarobków byłyby powiązane ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.

Płace nauczycieli powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem. Ponad 1 tys. zł więcej dla dyplomowanego. Projekt ZNP

Więcej o kampanii legislacyjnej ZNP można przeczytać tutaj.

(JK, GN)