Płace nauczycieli powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem. Ponad 1 tys. zł więcej dla dyplomowanego. Projekt ZNP

Średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego powinno wynosić 155 proc. przeciętnego wynagrodzenia w kraju, a płaca zasadnicza dyplomowanego – 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Takich zmian w wynagrodzeniach chce ZNP. Zjazd Związku przyjął projekt ustawy, który ZNP zamierza wnieść do Sejmu w drodze inicjatywy obywatelskiej. Delegaci zdecydowali o powołaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.