Karol Trammer: Zdążyć na ostatni pekaes…

Polski uczeń często wybiera nie taką szkołę, jaką chce, ale taką, do jakiej może dojechać. Mamy więc do czynienia z blokowaniem aspiracji edukacyjnych młodych ludzi, i to tylko z powodu braku połączenia komunikacyjnego!