Kłótnie, nerwy i 2 minuty na wypowiedź. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie lex Czarnek

Opozycji nie udało się dziś zablokować posiedzenia sejmowych komisji, które zajęły się rządowym projektem nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe (tzw. lex Czarnek). Ustawa ta podporządkuje szkoły bezpośrednio kuratorom i ograniczy prawa rodziców do edukacji swoich dzieci.