Komisja Wspólna Rządu i Samorządu. Jaka subwencja na oświatę w 2020 r.?

Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? – pytał prezydent Lublina Krzysztof Żuk podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Samorządowcy chcieli się dowiedzieć, jak się ma wysokość subwencji oświatowej zaplanowanej na 2020 rok, w kontekście zrealizowanych w latach 2018 i 2019 oraz planowanych na przyszły rok 2020 podwyżek płac nauczycielskich.